LegalTech dla biznesu

Wspieramy działy prawne, podatkowe i compliance


Przedstawiamy narzędzia opracowane przez specjalistów kancelarii prawnej Eversheds Sutherland, mające na celu zautomatyzowanie, ułatwienie i przyśpieszenie pracy prawników in-house, szefów działów compliance oraz innych osób odpowiedzialnych za określone kwestie prawne w przedsiębiorstwach. Nasze narzędzia stanowią wsparcie w zakresie codziennych, powtarzalnych czynności, są również odpowiedzią na potrzeby wynikające z nowych regulacji prawnych. Powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów kancelarii oraz szczegółowe rozpoznanie potrzeb biznesowych naszych klientów. Zapewniają łatwość, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi produktami oraz do kontaktu w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań. Wkrótce na Platformie pojawią się kolejne rozwiązania.  

IPBOX Screen

Skorzystaj z preferencji IP BOX

Przygotowane przez nas narzędzie pomaga w zidentyfikowaniu, czy podatnik ma możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

IP Box skierowane jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa.

W celu skorzystania z preferencji IP Box należy spełnić przesłanki ustawowe oraz warunki ewidencyjne odnoszące się do prowadzenia ewidencji.

IPBOX Screen wskazuje powyższe przesłanki i warunki uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Dlaczego warto skorzystać z IPBOX Screen?

 • IPBOX Screen to prosta i bezpieczna w użyciu aplikacja dostępna w wersji na komputer i telefon.
 • Samodzielnie przeprowadzasz wstępną weryfikację – oszczędzasz czas i otrzymujesz generalne wskazówki.
 • Na podstawie udzielanych odpowiedzi otrzymujesz informację, czy masz możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania.
 • Wynik badania eksportujesz do pliku PDF lub Excel.

Zamów produkt

MDR Scan

Zidentyfikuj schemat podatkowy w swojej firmie

Przygotowane przez nas narzędzie pomaga w zidentyfikowaniu, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym. Przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych. Narzędzie stworzone zostało przez ekspertów prawa podatkowego i jest zgodne z objaśnieniami  Ministerstwa Finansów

Znowelizowana Ordynacja Podatkowa od 1 stycznia 2019 roku przewiduje obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules).

Raportowanie dotyczy schematów podatkowych (mających lub mogących mieć wpływ na obowiązek podatkowy) spełniających wskazane w ustawie kryteria – odmienne dla schematów transgranicznych i schematów krajowych. 

Nieprzekazywanie właściwym organom informacji i danych dotyczących schematów podatkowych albo przekazywanie ich po terminie jest zagrożone karą grzywny, co wynika z Kodeksu karnego skarbowego. W 2019 roku kara grzywny może wynieść do 21 600 000 zł.

Dlaczego warto skorzystać z MDR Scan?

 • MDR Scan to prosta i bezpieczna w użyciu aplikacja dostępna w wersji na komputer i telefon.

 • Samodzielnie przeprowadzasz audyt – oszczędzasz czas i koszty pracy spędzonej nad MDR.

 • Na podstawie udzielanych odpowiedzi TAK/NIE otrzymujesz informację, czy dane rozwiązanie stanowi schemat podatkowy. Jeśli tak – aplikacja wskazuje jego rodzaj oraz informuje, czy należy je zgłosić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Wynik badania eksportujesz do pliku PDF lub Excel.

Obejrzyj demo

Zamów produkt

Outsourcing Scan

Sprawdź, czy Twoja umowa outsourcingu jest zgodna z prawem 

Jest to aplikacja, która dzięki zadawaniu odpowiednich pytań:

 • wskazuje, czy planowana umowa jest umową outsourcingu

 • informuje, czy należy taki outsourcing zgłosić Komisji Nadzoru Finansowego

 • sprawdza, czy jest dopuszczalny w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • weryfikuje, czy umowa zawiera wszystkie niezbędne elementy

Aplikacja może także wspierać sprawdzanie zgodności wyboru kontrahenta z procedurami wewnętrznymi organizacji.

Zamów produkt